Jak wygląda kariera zawodowa w branży IT?

 
Skrót IT  przetłumaczony na język polski oznacza technologię informacyjną. Są to zagadnienia, które związane są z różnorodnym przetwarzaniem informacji. Szacuje się, że w krajach najbardziej rozwiniętych, aż 40% zatrudnienia jest związana właśnie z tym zawodem. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim wszystko zależy od rozwoju danego kraju. Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, które jest otwarte na wiedzę. Możemy więc uznać, że zaczynają się czasy gospodarki opartej przede wszystkim na wiedzy, gdzie informacja staje się najcenniejszym towarem wypierając takie rzeczy jak dobra materialne. Od kilku lat branża IT notuje nieustanny wzrost zatrudnienia. Dzięki umiejętności posługiwania się komputerem już od najmłodszych lat, możemy jeszcze szybciej i lepiej poszerzać swoją wiedzę o umiejętności, które ułatwią nam wykonywanie tego zawodu w przyszłości. Dlatego coraz więcej młodych ludzi wybiera własnie pracę w tym zawodzie. Praca w branży IT wiąże się przede wszystkim z pozyskiwaniem informacji oraz ich selekcjonowaniem, przetwarzaniem, analizowaniem, przechowywaniem oraz przekazywaniu ich innym ludziom.

Zarobki w branży informatycznej.

Zapotrzebowanie w branży IT wiąże się także z wysokimi zarobkami. Dobry programista, który zna kilka języków programowania może liczyć na zarobki powyżej 4 000 złotych miesięcznie.  Mediana w tym zawodzie w 2014 roku wynosiła aż 6,5 tys. zł brutto (dane opublikowane przez firmę Sedlak & Sedlak). Co ciekawe, na takie zarobki mogą liczyć nie są to tylko programiści, lecz również przedstawiciele innych zawodów w tej branży takich jak graficy czy handlowcy. I co również bardzo ciekawe, aby dostać dobrą pracę w IT wcale nie trzeba umieć programować, choć z tą umiejętnością znacznie łatwiej będzie nam ją znaleźć. Jak pokazują badania przeprowadzone przez „Bulldogjob” osób z największym doświadczeniem czyli powyżej 8 lat paradoksalnie w tej branży pracuje najmniej czyli zaledwie 18%. Niewiele więcej między 5 o 8 laty (18,9). Najwięcej zatrudnionych osób pracuje z doświadczeniem od 2 do 5 lat( 35,4%), natomiast co ciekawe drugim wynikiem liczby osób pracujących w tej branży są ludzie z mniejszym doświadczeniem niż 2 lata jest ich aż 27,8%. Jako ciekawostkę warto wiedzieć, że w tej branży przeważają mężczyźni ( 92,1%). Nie jest to jednak reguła gdyż kobiet pracujących w tym zawodzie jest 7,9%.

Jak wygląda praca w branży IT?

Wbrew pozorom pracownicy nie spędzają w firmie całego dnia. Są momenty, w których programiści nie mają większej ilości pracy, lecz jeżeli coś się zepsuje mają obowiązek takę usterkę naprawić nie zważając na wymiar godzinowy swojej pracy. Największe zalety pracy w IT to dobre warunki zatrudnienia. Do minusów można zaliczyć brak stałych godzin pracy. Zdarzają się dni kiedy  zgodnie z grafikiem powinno się wyjść o godzinie 15, ale 10 minut przed wyjściem coś się zepsuło, a my mamy obowiązek taka usterkę naprawić.

Dla kogo jest praca informatyka?

To z pewnością praca dla „umysłów ścisłych”, osób które myślą logicznie i nie przeraża ich matematyka, to w końcu podstawa informatyki. Praca w IT jest dla osób sumiennych, nastawionych na ciągłe ćwiczenie i podnoszenie swoich umiejętności. Dodatkowo trzeba nauczyć się przewidywać funkcjonowanie danego produktu, aby rozwiązywać problemy użytkownika zanim on je dostrzeże.
 
 
Artykuł napisany przez AZ – serwis HP – laptopy i komputery.

Przeczytaj również: Umiejętność jakich języków ułatwi Ci pracę w IT?

Recommended Posts

3 Comments


Comments are closed for this article!